Siekiant užtikrinti pilną svetainės veikimą, svetainėje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų svetaine, jūs sutinkate su slapukų naudojimo sąlygomis.

8942 puikūs darbo pasiūlymai iš 4 šaltinių Ieškote darbuotojų? Paskelbti darbo skelbimą

Naudojimosi sąlygos

PIRMA DALIS: NAUDOJIMOSI CV INTERNETINE DUOMENŲ BAZE NUOSTATAI IR SĄLYGOS REGISTRUOTIEMS DARBO IEŠKANTIEMS ASMENIMS

1. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

1.1. Dirbam – CV-Online LT, UAB (įmonės kodas 211698170, buveinės adresas Švitrigailos g.11B, 03228 Vilnius, Lietuva).

1.2. Duomenų bazė – CV-Online duomenų bazė, pasiekiama adresu www.dirbam.lt kurioje pateikiami darbo pasiūlymai, darbo paieškų skelbimai, gyvenimo aprašymai ir kiti su įdarbinimu susiję duomenys.

1.3. Vartotojas – fizinis asmuo, priėmęs šiuos Nuostatus ir sąlygas, užsiregistravęs Duomenų bazėje ir susikūręs vartotojo paskyrą.

1.4. Vartotojo duomenys – visi su Vartotoju susiję duomenys, jo įvesti į Duomenų bazę, įskaitant ir duomenis, įvestus į registracijos formą, Duomenų bazės CV formą, taip pat dokumento forma įkeltus duomenis (CV ar kitus su kandidatvavimu susijusius dokumentus) ir kitus su Vartotoju susijusius duomenis, priklausančius Dirbam. Vartotojo duomenys apima asmens duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos Asmens duomenų apsaugos aktą ir reglamentą 2016/679

1.5. Nuostatai ir sąlygos arba Sąlygos – Šie naudojimosi CV internetine duomenų baze nuostatai ir sąlygos registruotiems darbo ieškantiems asmenims

1.6. Duomenų gavėjas – Fizinis arba juridinis asmuo, besinaudojantis Duomenų baze darbuotojų paieškai ar atrankai savo pačių ar savo klientų reikmėms, arba tam, kad gautų kitas per Portalą Dirbam darbdaviams teikiamas Paslaugas. Šiems asmenims Dirbam perduoda arba padaro prieinamus Vartotojo duomenis, vadovaujantis šiais Nuostatais ir sąlygomis.

1.7. Šalys – Dirbam ir Vartotojas.

1.8. Šaltinis – trečiųjų šalių tinklalapis iš kurio Dirbam renka darbo pasiūlymus.

1.9. Paslaugos – visos Dirbam teikiamos paslaugos, skirtos darbo ieškantiems asmenims, aprašytos tinklalapyje www.dirbam.lt. Tarpininkavimo įdarbinant paslaugos (įskaitant galimybę Vartotojo kandidatavimo dokumentus įkelti į Duomenų bazę, ieškoti ir elektroniniu paštu gauti tinkamus darbo pasiūlymus, dalyvauti konkursuose ir t. t.), Vartotojui yra nemokamos. Vartotojas Dirbam turi sumokėti už papildomas paslaugas (konsultacijas, testus, reklamą ir t. t.), apmokėjimo suma ir atitinkami nuostatai ir sąlygos nurodomi atitinkamos Paslaugos aprašyme.

1.10. Prisijungimo duomenys – Vartotojo registracijos metu pasirinktas, arba vėliau Duomenų bazėje pakeistas vartotojo vardas ir slaptažodis.

1.11. Portalas – aplinka, sukurta teikti paslaugoms, susijusioms su tarpininkavimu tarp darbo ieškančių asmenų ir darbdavių, kurias teikia Dirbam, adresu www.dirbam.lt

2. VARTOTOJO TEISĖS IR PRIEVOLĖS

2.1. Užpildžiusiam registracijos formą ir sutikusiam su šiais Nuostatais ir sąlygomis Vartotojui bus suteikta prieiga prie Duomenų bazės pasinaudojant Prisijungimo duomenimis, tam kad jie galėtų naudotis Paslaugomis.

2.2. Vartotojas įsipareigoja išlaikyti Prisijungimo duomenų konfidencialumą ir niekam jų neatskleisti. Vartotojas prisiima visą atsakomybę už naudojimąsi Prisijungimo duomenimis.

2.3. Jei vartotojas pamiršo Prisijungimo duomenis arba turi pagrindo manyti, kad Prisijungimo duomenys tapo prieinami tretiesiems asmenims, Vartotojas privalo nedelsiant pakeisti savo Prisijungimo duomenis prisijungęs prie vartotojo paskyros Duomenų bazėje arba apie susidariusią situaciją elektroniniu paštu arba telefonu pranešti Dirbam, tuomet Dirbam, vartotojo įgaliota, pakeis prisijungimo duomenis.

2.4. Vartotojas įsipareigoja į Duomenų bazę įvesti tik tikslius ir teisingus vartotojo duomenis, be klaidingos ar klaidinančios informacijos apie Vartotojo išsilavinimą, darbo patirtį, ar charakterio savybes. Vartotojas atsako už nuostolius, kuriuos Dirbam arba tretieji asmenys patiria tuo atveju, jei vartotojo pateikti Vartotojo duomenys yra klaidingi, netikslūs, ar neišsamūs.

2.5. Visos teisės į Duomenų bazę priklauso Dirbam. Naudodamasis Duomenų baze arba Paslaugomis, vartotojas negauna jokių teisių į Duomenų bazę arba jos dalis. Vartotojas gali Duomenų bazėje esančius duomenis naudoti sąžiningam susisiekimui su darbdaviais pasinaudojant darbo pasiūlymuose pateikiamais kontaktiniais duomenimis, turėdamas tikslą pateikti paraišką būti priimtam į darbą. Vartotojas neturi teisės daryti jokių Duomenų bazės kopijų ar išrašų, arba naudotis Duomenų baze bet kokiems kitiems tikslams, įskaitant ir panaudojant bet kokias kompiuterines programas. Taip pat Vartotojas neturi teisės sugadinti Duomenų bazės ar sutrikdyti jos veikimo. Kokiu nors būdu besinaudodamas Duomenų baze (įskaitant ir tuos atvejus, kai turi tikslą pasinaudoti Paslaugomis), Vartotojas negauna autoriaus teisių į programinę įrangą, reikalingą Duomenų bazės veikimui.

2.6. Vartotojas, norėdamas pateikti paraišką į darbo pasiūlymą, kurį Duomenų teikėjas paskelbė Portale, užpildo paraiškos formą ir pasirinktinai prideda pasirinktus paraiškos dokumentus. Vartotojas, pateikdamas paraišką gauti darbo pasiūlymą, kurį Duomenų teikėjas paskelbia Portale, sutinka perduoti savo asmens duomenis ir paraiškos dokumentus tvarkyti Duomenų Gavėjui, siekiant dalyvauti konkurse, norint gauti darbą. Paraiškos dokumentai, kuriuos Vartotojas prideda duomenų bazėje, yra prieinami tik Duomenų gavėjui, paskelbusiam darbo pasiūlymą, į kurį Vartotojas savanoriškai pretendavo naudodamasis Portalo kandidatavimo sistema. Vartotojas turi teisę atšaukti savo paraišką dėl darbo pasiūlymo, jei jis siunčiamas į Duomenų gavėjo darbo pasiūlymą naudojant portalo kandidatavimo sistemą.

2.7. Vartotojas, norėdamas pateikti paraišką dėl darbo pasiūlymo, gauto iš Šaltinio, naudoja Šaltinio siūlomas kandidatavimo galimybes, už kurias "Dirbam" neatsako ir jų nekontroliuoja.

2.8. Vartotojas, prisijungęs prie savo Vartotojo paskyros, turi teisę valdyti savo el. pašto pranešimus dėl pageidaujamų darbo pasiūlymų, papildydamas ir pakeisdamas savo nustatymus arba atsisakydamas tolesnio el.laiškų gavimo.

2.9. The User, after logging in his/her User account, shall be entitled to refuse receiving of e-mails about the services, opportunities and news of Dirbam.lt and its partners.

2.10. Vartotojas turi teisę papildyti, pataisyti, ar pakeisti į Duomenų bazę įvestus Vartotojo duomenis, įskaitant ir kandidatavimo dokumentus, kitais ir nuspręsti, kiek šie duomenys bus prieinami Duomenų gavėjams (t. y. turi teisę pakeisti vartotojo duomenų statusą: duomenys gali būti aktyvūs, pasyvūs, arba užblokuoti). Aktyvūs CV matomi darbdaviams, užsisakiusiems mokamą CV paieškos paslaugą: https://www.dirbam.lt

Tačiau darbdaviai neturi galimybės rasti asmenį pagal jų vardą. Jei CV yra pasyvus, asmens kontaktiniai duomenys, tokie, kaip jų vardas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris, yra paslėpti. Vartotojų kurių Vartotojo duomenys yra užblokuoti, CV matomi patiems Vartotojams, bet nematomi CV paieškoje. Norėdamas ištrinti vartotojo paskyrą, Vartotojas turi nusiųsti atitinkamą prašymą adresu [email protected] . Dirbam ištrins vartotojo paskyrą ne vėliau kaip per septynias dienas nuo atitinkamo prašymo gavimo iš Vartotojo.

2.11. Kartu su nuostatomis, išdėstytomis punkte 2.6, Vartotojas taip pat turi teisę:
2.11.1. reikalauti, kad Dirbam jiems suteiktų informaciją apie tai, kokius su Vartotoju susijusius Vartotojo duomenis jie apdoroja;
2.11.2. reikalauti, kad Vartotojo duomenys būtų papildyti, pataisyti, ar pakeisti kitais, jei pats vartotojas neturi galimybės pasinaudoti šiomis teisėmis taip, kaip aprašyta punkte 2.6;
2.11.3. reikalauti kad vartotojo duomenys būtų ištrinti ir tolesnis jų apdorojimas būtų nutrauktas;
2.11.4. reikalauti, kad Vartotojo duomenų apdorojimas būtų apribotas;
2.11.5. pateikti prieštaravimus Vartotojo duomenų apdorojimui;
2.11.6. pateikti skundus atitinkamai priežiūros institucijai dėl vartotojo duomenų apdorojimo;
2.11.7. pasinaudoti teise į Vartotojo duomenų perkeliamumą, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 20 straipsniu.

3. DIRBAM TEISĖS IR PRIEVOLĖS

3.1. Sutikdamas su Naudojimo sąlygomis, vartotojas duoda Dirbam sutikimą naudoti slapukus tinklalapyje www.dirbam.lt, suteikiant galimybę individualizuoti teikiamas Paslaugas ir prisidėti prie aukštesnės kokybės Paslaugų teikimo Vartotojui.

3.2. Dirbam suteiks Vartotojui teisę naudotis Paslaugomis ir Portalu, vadovaujantis šiomis Nuostatomis ir sąlygomis, kai tik Vartotojas užsiregistruos į Portalą.

3.3. Vartotojo duomenų apdorojimas vykdomas remiantis šiais Nuostatais ir sąlygomis, kaip susitarimu, sudarytu tarp Vartotojo ir Dirbam, laikantis šių Nuostatų ir sąlygų ir jų taikymo srities. Tam tikrų Vartotojo duomenų apdorojimas, priklausomai nuo teikiamos Paslaugos, bus vykdomas siekiant įgyvendinti Dirbam įstatymų numatyta tvarka prisiimtus įsipareigojimus, t. y. remiantis apskaitos įstatymo taikymo sritimi. Darbo ieškančių asmenų Vartotojo duomenų apdorojimo procese, Dirbam veikia kaip duomenų valdytojas. Norėdami gauti papildomos informacijos šiuo klausimu, rašykite Dirbam adresu: [email protected]

3.4. Dirbam norėtų pabrėžti, kad Vartotojo duomenų pateikimas yra prievolė, kylanti iš Nuostatų ir sąlygų ir duomenų nepateikimas arba pareikalavimas, kad jų apdorojimas būtų apribotas arba nutrauktas, gali reikšti, kad Dirbam nebeturės galimybių teikti vartotojui Paslaugų, remiantis Nuostatais ir sąlygomis. Jei Vartotojas pateikia atitinkamą prašymą dėl savo Vartotojo duomenų apdorojimo, Dirbam turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą Vartotojui ir ištrinti vartotojo paskyrą bei visus susijusius duomenis. Atitinkamu atveju, Vartotojas taip pat gali pateikti prašymą, kad visi su juo susiję duomenys būtų ištrinti.

3.5. Dirbam apdoroja registracijos Portale metu Vartotojo pateiktus ir į Duomenų bazę įvestus vartotojo duomenis (įskaitant rinkimą, saugojimą, tvarkymą, skirstymą, apjungimą, naudojimą, trynimą bei prieigos prie duomenų suteikimą Duomenų gavėjams), turint tikslą suteikti Vartotojui Paslaugas, o taip pat kai to reikalauja Dirbam įstatymų nustatyta tvarka prisiimtų įsipareigojimų vykdymas, arba teisėtų Dirbam interesų saugojimas.

3.6. Dirbam neperduoda Vartotojo duomenų jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
3.6.1. duomenys perduodami Duomenų gavėjams, vykdant su jais pasirašytas sutartis arba užtikrinant tokių sutarčių vykdymą;
3.6.2. duomenys perduodami trečiųjų asmenų valdomiems paslaugų teikėjams, kuriuos Dirbam naudoja teikiant Paslaugas Vartotojui ir užtikrinant Paslaugų teikimą.

3.7. Asmenys, nurodyti punkte 3.6 yra įgalioti Vartotojo duomenų tvarkytojai. Įgaliotų duomenų tvarkytojų, nurodytų punktuose 3.6.1 ir 3.6.2 sąrašas, yra prieinamas adresu https://www.dirbam.lt.

3.8. Jei Dirbam turi pagrindo manyti, kad vartotojo į Duomenų bazę įvesti Vartotojo duomenys yra klaidingi arba neatitinka bendrai pripažįstamų moralės normų, Dirbam turi teisę tokius įvestus duomenis pašalinti iš Duomenų bazės.

3.9. Dirbam nėra įgaliotas Duomenų gavėjų atstovas, todėl Dirbam neatsako už nuostolius, kuriuos vartotojas gali patirti Portale ieškodamas darbo arba dalyvaudamas konkursuose. Vartotojas sutartines derybas ir darbo sutartį su Duomenų gavėju pasirašys savarankiškai, be Dirbam tarpininkavimo. Dirbam neatsako už jokius Duomenų gavėjo pažadus Vartotojui ar darbo sutarties nuostatų ir sąlygų nevykdymą iš Duomenų gavėjo pusės.

3.10. Dirbam neatsako už duomenų teikėjų paskelbtų darbo pasiūlymų, paskelbtų Portale, turinį, jų atitiktį Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių aktų reikalavimams, nes už tai pilnai atsako Duomenų gavėjas. Dirbam turi teisę ištaisyti ar ištrinti Duomenų gavėjo paskelbtą darbo pasiūlymą, jei jis nurodo neteisingą informaciją, kuri neatitinka Dirbam naudojimo sąlygų arba neatitinka Lietuvos Respublikos norminių aktų.

3.11. Dirbam neatsako už darbo pasiūlymus, surinktus iš Šaltinių. Neįmanoma daryti įtakos ir valdyti minėtų darbo pasiūlymų turinio, nes Dirbam nėra Šaltinių valdytojas. Darbo pasiūlymai, surinkti iš Šaltinių, automatiškai rodomi Dirbam paieškos rezultatuose, o Dirbam netikrina šių darbo pasiūlymų. Dirbam neprisiima jokios atsakomybės ir neprisiima jokios atsakomybės už Šaltinio darbo pasiūlymų turinį, tikslumą, išsamumą, teisėtumą, patikimumą ir prieinamumą. Dirbam turi teisę pašalinti bet kokį Šaltinio darbo pasiūlymą iš savo duomenų bazės, kurioje yra neteisingos informacijos, neatitinkančios Dirbam naudojimo sąlygų arba Lietuvos Respublikos norminių aktų.

3.12. Dirbam negarantuoja, kad Vartotojas per Portalą susiras darbą ir neapsiima tokiu tikslu užmegzti ryšių su asmenimis, ieškančiais darbuotojų.

3.13. Dirbam neatsako už jokį nelegalų ar neturint atitinkamų įgaliojimų atliktą Vartotojo duomenų, kuriuos Vartotojas atskleidė Duomenų gavėjams, panaudojimą arba tokių duomenų konfidencialumą, jei pastarąjį turi užtikrinti Duomenų gavėjas.

3.14. Jei Vartotojas davė atitinkamą sutikimą registruodamasis į Portalą, Dirbam turi teisę Vartotojui pranešti apie Dirbam ir jų partnerių paslaugas, siūlomas galimybes bei susijusias naujienas elektroninio pašto adresu, kurį Vartotojas nurodė registruodamasis į Portalą.

3.15. Dirbam turi teisę elektroniniu paštu pranešti Vartotojui apie naujus darbo pasiūlymus, atitinkančius kriterijus, pateiktus Vartotojo CV.

3.16. Dirbam turi teisę perkelti Duomenų bazę, kartu su joje esančiais Vartotojo duomenimis, į serverį, esantį užsienio valstybėje. Tokiu atveju, Dirbam išlieka duomenų valdytoju.

3.17. Dirbam įsipareigoja saugoti Vartotojo duomenis visą paslaugų teikimo laikotarpį ir iki Vartotojo paskyros ištrynimo, remiantis punktu 2.10. Dirbam įsipareigoja vienerius metus saugoti Vartotojo duomenis, tiesiogiai susijusius su Vartotojo kandidatavimu į darbo vietą, įvykusiu pasinaudojus Paslaugomis.

3.18. Papildant 3.17 punkto nuostatas, Dirbam taip pat turi teisę saugoti Vartotojo duomenis tam tikrą laiką po vartotojo paskyros uždarymo, tai yra tiek, kiek tai yra reikalinga siekiant apsaugoti teises, egzistuojančias vadovaujantis Dirbam Nuostatais ir sąlygomis, teisės aktais ar kitais galiojančiais atitinkamais įstatymais, visų pirma, tai galioja potencialių ieškinių senaties terminams.

3.19. Dirbam turi teisę pakeisti Duomenų bazės veikimo principą ir meniu struktūrą, prieš tai iš anksto neinformavus Vartotojo.

3.20. Dirbam turi teisę vienašališkai pakeisti šiuos Nuostatus ir sąlygas, iš anksto pranešant apie pakeitimus ir paskelbiant naujuosius Nuostatus ir sąlygas tinklalapyje www.dirbam.lt , likus bent penkioms dienoms iki pakeitimų įsigaliojimo. Pakeitimai nebus atgaline data taikomi Paslaugoms, Kliento užsisakytoms prieš jiems įsigaliojant.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Dirbam turi teisę vienašališkai nutraukti paslaugų teikimą, apie tai iš anksto nepranešant Vartotojui ir negražinant už Paslaugas sumokėto mokesčio, jei Vartotojas pažeidžia šiuos Nuostatus ir sąlygas ir nepašalina pažeidimo per 10 darbo dienų nuo tada, kai iš Dirbam elektroniniu paštu gauna atitinkamą pranešimą.

4.2. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti tolesnį naudojimąsi Paslaugomis, nepriklausomai nuo priežasties, pranešęs Dirbam apie tai elektroniniu paštu. Tokiu atveju Vartotojas neturės teisės reikalauti, kad už Paslaugas sumokėtas mokestis būtų gražintas.

4.3. Vartotojas atsako už nuostolius, kuriuos Dirbam patiria Vartotojui pažeidus šiuos Nuostatus ir sąlygas.

4.4. Dirbam neatsako už į Duomenų bazę įvedamų duomenų turinį ar tikslumą, arba bet kokius nuostolius, Vartotojo patirtus naudojantis Duomenų bazėje esančiais duomenimis.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Jei Nuostatai ir sąlygos numato, kad Dirbam reikia informuoti elektroniniu paštu, Vartotojas atitinkamus pranešimus turi siųsti adresu [email protected]

5.2. Jei Nuostatai ir sąlygos numato, kad Dirbam reikia informuoti telefonu, Vartotojas atitinkamus pranešimus turi perduoti skambindamas numeriu +370 5 271 51 55.

5.3. Šalys mėgins bet kokius dėl jų įsipareigojimų vykdymo kylančius ginčus išspręsti derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčas bus sprendžiamas teisme, Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

 

ANTRA DALIS: NEREGISTRUOTIEMS DARBO IEŠKANTIEMS ASMENIMS SKIRTOS NAUDOJIMOSI DIRBAM DUOMENŲ BAZE SĄLYGOS

Ši sąlygų (toliau – Sąlygos) dalis – tai atskira ir savarankiška sąlygų, taikomų registruotiems darbo ieškantiems asmenims, kurie naudojasi interneto svetaine www.dirbam.lt (toliau – Portalas), kurį administruoja UAB „CV-Online LT“, įmonės kodas 211698170, buveinės adresas: Švitrigailos g. 11B, 03228 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Dirbam) ir šiame Portale teikiamomis paslaugomis, dalis.

Jei šiame Portale kreipiatės dėl jame pateikiamų darbo pasiūlymų, prenumeruojate darbo skelbimus į el.paštą, tačiau neturite registruoto naudotojo paskyros Portale arba nepageidaujate, kad Portale būtų nustatytas jūsų autentiškumas (toliau – klientas ir (arba) jūs, jūsų ir pan.), šios Sąlygos taikomos jums.

Šios Sąlygos skirtos jums susipažinti, todėl toliau esančiame skyriuje aptariamas jūsų asmens duomenų tvarkymas.

Dirbam neatsako už jūsų paraiškos formoje nurodytos informacijos tikslumą ir neužtikrina, kad Dirbam portalas veiks be jokių sutrikimų. Jei pasitaiko kokių nors Portalo veikimo nesklandumų ir nesate tikri, ar jūsų paraiška ar dokumentai buvo persiųsti atitinkamam darbdaviui, praneškite apie tai Dirbam raštu šiuo adresu: [email protected].

1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1.1. Gavusi jūsų sutikimą, Dirbam perduoda atitinkamam darbdaviui šiuos jūsų asmens duomenis, kuriuos nusprendėte perduoti darbdaviui per Portalą užpildydami Portalo kandidatavimo formą: el. pašto adresą, vardą, pavardę, telefoną, paraiškoje nurodytus duomenis ir jūsų prisegtame dokumente pateiktus duomenis.

1.2. Šiose Sąlygose Dirbam vadinamas jūsų asmens duomenų tvarkytoju. Atitinkamas darbdavys, kuriam sutinkate perduoti savo asmens duomenis, yra jūsų asmens duomenų valdytojas. Darbdavys tvarko jūsų asmens duomenis tik tokiu būdu ir tikslais, kaip jums yra atskirai pranešta.

1.3. Jūsų perduoti asmens duomenys pateikiami atitinkamam darbdaviui, Dirbam darbuotojams ir, prireikus, Dirbam paslaugų teikėjams – Dirbam duomenų tvarkytojams.

1.4. Dirbam jūsų paraiškos duomenis Portale saugo vienerius metus nuo atitinkamos paraiškos pateikimo dienos. Šis saugojimo laikotarpis grindžiamas senaties terminais, per kuriuos galite pareikšti ieškinį dėl tam tikros žalos atlyginimo, kai šie senaties terminai taikomi jūsų šalyje.

1.5. Jei nepateiksite 1.1 punkte nurodytų asmens duomenų, negalėsite kreiptis dėl atitinkamo darbo, todėl turėsite: (i) savarankiškai kreiptis į darbdavį dėl priėmimo į darbą; arba (ii) savarankiškai užsiregistruoti Portale naudotoju ir kreiptis dėl atitinkamo darbo.

1.6. Jūs turite šias su asmens duomenų tvarkymu susijusias teises:
1.6.1. prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis;
1.6.2. prašyti papildyti, ištaisyti ar pakeisti duomenis;
1.6.3. prašyti ištrinti duomenis ir nutraukti tolesnį jų tvarkymą;
1.6.4. prašyti apriboti duomenų tvarkymą;
1.6.5. pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai dėl duomenų tvarkymo;
1.6.6. atsiimti savo sutikimą;
1.6.7. pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 2016/679 20 straipsnyje.

 

Vilnius, Gegužės 25, 2018